Modlitwa po jedzeniu
    Dziękujemy Ci,
    Boże, za twe dary,
    któreśmy z dobroci Twojej pożywali,
    Przez Chrystusa Pana naszego.
    Amen.

Albo:

    Chwała Tobie,
    cześć i dzięki za posiłek z Twojej ręki.
    Dobry Boże dzięki masz za to,
    co pozywać dasz.
    Amen.Działy serwisu